Planowanie strategiczne 2023, Marsz

Proces planowania strategicznego obejmuje Etapy i podstawy planowania strategicznego

Proces planowania strategicznego obejmuje Etapy i podstawy planowania strategicznego

Pod wieloma względami sukces firmy na rynku determinuje planowanie strategiczne w organizacji. Jako metoda jest to studium krok po kroku i technika wykonania procedury mającej na celu teoretyczne i praktyczne zbudowanie modelu przyszłości firmy. Przejrzysty program przejścia organizacji lub przedsiębiorstwa do optymalnego modelu zarządzania na rynku

Strategia produktu: rodzaje, tworzenie, rozwój i zarządzanie

Strategia produktu: rodzaje, tworzenie, rozwój i zarządzanie

W ramach tego artykułu rozważymy koncepcję strategii produktowej firmy, która dotyczy tworzenia optymalnej listy asortymentowej w celu zwiększenia rentowności firmy. Rozważane są podstawy tworzenia i rozwoju takiej strategii, a także momenty jej zarządzania

Biznesplan sklepu internetowego: przykład z obliczeniami. Jak otworzyć sklep internetowy

Biznesplan sklepu internetowego: przykład z obliczeniami. Jak otworzyć sklep internetowy

Rozwój technologii otworzył nieograniczone możliwości dla przedsiębiorczych ludzi. Jeśli wcześniej fraza „handel” miała oznaczać sklepy na targu lub okno kiosku, to teraz handel może wyglądać jak urzędnik w reprezentacyjnym biurze przy komputerze

Rozwój organizacji: metody, technologie, zadania i cele

Rozwój organizacji: metody, technologie, zadania i cele

W ramach tego artykułu rozważana jest koncepcja rozwoju organizacji w nowoczesnych warunkach. Przedstawiono główne metody, technologie, cele i zadania procesu rozwoju. Zmiany, które leżą u podstaw rozwoju

Planowanie średnioterminowe: charakterystyka, kluczowe punkty

Planowanie średnioterminowe: charakterystyka, kluczowe punkty

Zadanie planowania jest uważane za jedno z najtrudniejszych. Proces ten można podzielić na następujące komponenty: planowanie strategiczne, planowanie średniookresowe i krótkookresowe (operacyjne). Pierwszy typ dotyczy definicji celów i zadań na dużą skalę, przed którymi stoi przedsiębiorstwo. Również na tym etapie określane są metody osiągania tych celów i rozwiązywania problemów. Ale średnioterminowy ma na celu zaplanowanie pewnych działań w celu realizacji strategii

Sojusze strategiczne to umowy między dwiema lub większą liczbą niezależnych firm o współpracy w celu osiągnięcia określonych celów handlowych. Formy i przykłady międzynarodowych sojuszy strategicznych

Sojusze strategiczne to umowy między dwiema lub większą liczbą niezależnych firm o współpracy w celu osiągnięcia określonych celów handlowych. Formy i przykłady międzynarodowych sojuszy strategicznych

Sojusze strategiczne to umowy między dwiema lub większą liczbą stron w celu osiągnięcia zestawu uzgodnionych celów przy jednoczesnym zachowaniu niezależności organizacji. Zwykle brakuje im prawnych i korporacyjnych partnerstw. Firmy tworzą sojusz, gdy każda z nich posiada jeden lub więcej aktywów biznesowych i może dzielić się ze sobą doświadczeniami biznesowymi

Poziomy planowania: opis, rodzaje, cele i zasady

Poziomy planowania: opis, rodzaje, cele i zasady

Aby zrozumieć rodzaje planowania, warto zdefiniować, co oznacza to pojęcie. Planowanie jest więc pewnym rodzajem działania, które wiąże się z wyznaczaniem celów, zadań, które będą realizowane przez określone działania w przyszłości. Planowanie to jedna z najważniejszych funkcji zarządzania

Dział planowania i ekonomii: jego funkcje i zadania. Regulamin działu planowania i ekonomii

Dział planowania i ekonomii: jego funkcje i zadania. Regulamin działu planowania i ekonomii

Działy planowania i ekonomii (dalej PEO) są tworzone w celu efektywnej organizacji gospodarki organizacji i przedsiębiorstw. Chociaż często praca takich działów nie jest jasno uregulowana. Jak powinny być zorganizowane, jaką strukturę powinny mieć i jakie funkcje powinny pełnić?

Strategia firmy to Definicja pojęcia, cele, zadania, proces formacyjny

Strategia firmy to Definicja pojęcia, cele, zadania, proces formacyjny

Podstawą procesu planowania jest wybór strategii firmy. Jest to warunek harmonijnego rozwoju organizacji. Planowanie strategiczne pozwala wyznaczyć główne cele firmy, określić sposoby ich osiągnięcia. Jaka jest strategia, cechy jej wyboru realizacji zostaną omówione w dalszej części

Architektura przedsiębiorstwa to Definicja i zasady zarządzania

Architektura przedsiębiorstwa to Definicja i zasady zarządzania

Architektura przedsiębiorstwa to proces ze specyficzną praktyką wykonywania zbiorowych rozważań, projektowania, planowania w celu skutecznego opracowania strategii i jej późniejszej realizacji. Stosuje zasady i metody, aby przeprowadzić organizację przez zmiany w biznesie, informacjach, procesach i technologiach potrzebnych do realizacji jej strategii

Łańcuch dostaw to Koncepcja i klasyfikacja

Łańcuch dostaw to Koncepcja i klasyfikacja

Jeśli w naszym przemysłowym świecie jest coś wiecznego, to jest nim logistyka. Będąc zasadniczo działalnością pomocniczą, nowoczesna logistyka posunęła się daleko do przodu w porównaniu z wieloma branżami produkcyjnymi. Rewolucyjne zmiany dotyczą przede wszystkim nowego podejścia w postaci DRM – zarządzania łańcuchem dostaw. Za tym skrótem kryje się zasadniczo nowe podejście do nowoczesnej produkcji w ogóle

Planowanie personelu w organizacji: etapy, zadania, cele, analiza

Planowanie personelu w organizacji: etapy, zadania, cele, analiza

Planowanie personelu odbywa się w dowolnej organizacji i służbie publicznej. Działalność ta prowadzona jest wyłącznie przez profesjonalną obsługę. Mimo to planowanie personelu w organizacji odbywa się tylko w ścisłym związku z przedstawicielem pracodawcy lub bezpośrednio z samym szefem

Planowanie strategiczne i zarządzanie strategiczne. Narzędzia planowania strategicznego

Planowanie strategiczne i zarządzanie strategiczne. Narzędzia planowania strategicznego

Nowością planowania strategicznego i zarządzania zarządzaniem zamkniętymi formami rozwoju firmy jest nacisk na zachowania sytuacyjne. Koncepcja ta otwiera więcej możliwości zapobiegania zagrożeniom zewnętrznym i rozwijania mechanizmów ochrony przed ryzykiem w środowisku rynkowym

Optymalizacja procesów biznesowych to Metody, kroki i błędy

Optymalizacja procesów biznesowych to Metody, kroki i błędy

Czy początkujący biznesmeni często uciekają się do optymalizacji procesów biznesowych? To wszystko, to nie jest. Tymczasem wielcy biznesmeni w pełni to wykorzystują i prosperują. Ty też tego chcesz? Następnie przeczytaj artykuł i zacznij przekształcać swój biznes

Charakterystyka środowiska zewnętrznego. Organizacyjne czynniki środowiskowe

Charakterystyka środowiska zewnętrznego. Organizacyjne czynniki środowiskowe

Wydajność przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od umiejętnej organizacji działań, kwalifikacji pracowników oraz zaplecza technicznego. Ale na jego pracę mają również wpływ czynniki środowiskowe. Tylko te firmy, które profesjonalnie analizują te wskaźniki i dostosowują się do nich, osiągają prawdziwy sukces. Środowisko zewnętrzne ma swoje komponenty i pewne cechy, a znajomość specyfiki tych czynników pozwala na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Strategia produkcji: koncepcja, rodzaje i metody

Strategia produkcji: koncepcja, rodzaje i metody

Strategia produkcji - długofalowy program działań przyjęty przez firmę związany z tworzeniem produktów, wprowadzaniem ich na rynek i sprzedażą. Przedmiotem strategii jest sama firma, a także zarządzanie produkcją. Przedmiotem są relacje o charakterze zarządczym, technicznym, organizacyjnym. Opracowanie strategii produkcji powinno przebiegać zgodnie z ogólną strategią firmy

Techniki analizy: klasyfikacja, metody i metody, zakres

Techniki analizy: klasyfikacja, metody i metody, zakres

Dzisiaj wśród narzędzi analitycznych biznesu zgromadzono wspaniały zbiór metod i technik analizy ekonomicznej. Różnią się celami, opcjami grupowania, charakterem matematycznym, czasem i innymi kryteriami. Rozważ techniki analizy ekonomicznej w artykule

Doradztwo strategiczne w dużej firmie

Doradztwo strategiczne w dużej firmie

Duże firmy konsultingowe odgrywają kluczową rolę w strategicznym zarządzaniu firmami. Ale wielu jest zainteresowanych nauką, w jaki sposób opracowują strategie, które mogą doprowadzić każde przedsiębiorstwo na stanowiska kierownicze

Metoda budżetowania zasobów: opis, cechy i przykład

Metoda budżetowania zasobów: opis, cechy i przykład

Planowany koszt wykonania jakiejkolwiek pracy jest uwzględniony w kosztorysach. Źle sporządzony, z prawnego punktu widzenia, dokument nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia. W przypadku popełnienia błędów ekonomicznych rzeczywisty koszt obiektu będzie bardzo różny od szacowanego. Jakie metody są używane do obliczania kosztów pracy?

Rodzaje planowania, klasyfikacji i metod przedsiębiorstwa

Rodzaje planowania, klasyfikacji i metod przedsiębiorstwa

Trudność wyobrażenia sobie jakiejkolwiek aktywności bez planowania. A tym bardziej w przypadku obiektów komercyjnych. Ale dla wielu sekret polega na tym, że planowanie dzieli się na typy. Zależą one od realizowanych celów, zasięgu i wielu innych punktów. Więc jakie rodzaje planowania przedsiębiorstwa istnieją?

Wyniki biznesowe: wskaźniki, analiza

Wyniki biznesowe: wskaźniki, analiza

Wielu współczesnych ekonomistów i przedsiębiorców często zadaje pytania dotyczące czegoś takiego jak efektywność biznesowa. Temat jest dość trudny ze względu na swoją specyfikę. Bardzo ważne jest zdefiniowanie samego pojęcia efektywności. Mówiąc prościej, porozmawiamy o jakościowym lub pozytywnym wyniku w procesie dowolnej czynności. Do pewnego stopnia to stwierdzenie jest prawdziwe

Prognozowanie i planowanie finansów. Metody planowania finansowego. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

Prognozowanie i planowanie finansów. Metody planowania finansowego. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

Planowanie finansów połączone z prognozowaniem to najważniejszy aspekt rozwoju przedsiębiorstwa. Jaka jest specyfika odpowiednich obszarów działalności w organizacjach rosyjskich?

Nowy Jedwabny Szlak: trasa, schemat, koncepcja

Nowy Jedwabny Szlak: trasa, schemat, koncepcja

Ostatnie dwie dekady ożywienia gospodarczego w Chinach przekształciły je w supermocarstwo. Wraz z dojściem do władzy nowego kierownictwa Xi Jinpinga Chiny przestały ukrywać swoje ambicje w polityce zagranicznej

Efektywna praca z bazą klientów

Efektywna praca z bazą klientów

Często w firmach o ciągłym wzroście wolumenów sprzedaży następuje znaczny spadek poziomu rentowności. Główną przyczyną takiej sytuacji jest niewłaściwie zorganizowana działalność przedsiębiorstwa. Może to wynikać z nieefektywnej pracy firmy z bazą klientów

Model jest funkcjonalny. Budowanie modeli „tak jak jest” i „tak jak będzie”

Model jest funkcjonalny. Budowanie modeli „tak jak jest” i „tak jak będzie”

Chęć osiągnięcia konkretnie istotnych celów: produktów, usług, działań społecznie użytecznych - jest zrozumiałe i uzasadnione, ale konkretny plan osiągnięć zawsze zamienia się w naprawdę dostępny. Organizacja jako żywy organizm to powstały w wyniku system zorganizowanych procesów informacyjnych pochodzących z zewnątrz, krążących wewnątrz

Planowanie - co to jest? Rodzaje i metody planowania

Planowanie - co to jest? Rodzaje i metody planowania

Planowanie to proces opracowania i ustanowienia przez kierownictwo organizacji zestawu cech jakościowych i ilościowych, które określają tempo i trendy jej rozwoju nie tylko w chwili obecnej, ale również w długim okresie

Biznesplan (przykład z obliczeniami) dla serwisu samochodowego. Jak otworzyć serwis samochodowy od podstaw: biznesplan

Biznesplan (przykład z obliczeniami) dla serwisu samochodowego. Jak otworzyć serwis samochodowy od podstaw: biznesplan

Każdego dnia liczba kierowców stale rośnie, zarówno w dużych miastach, jak iw małych osiedlach. Wielu z nich to osoby zapracowane, które nie lubią spędzać wolnego czasu na samodzielnym naprawie samochodu, nawet jeśli jest to po prostu konieczne

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie: jakie są sposoby na zwiększenie wielkości produkcji?

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie: jakie są sposoby na zwiększenie wielkości produkcji?

Proces produkcji w każdym przedsiębiorstwie jest nierozerwalnie związany z ilością sprzedawanych produktów, która jest kontrolowana przez popyt konsumentów

Budowanie diagramu sieci: przykład. Model procesu produkcyjnego

Budowanie diagramu sieci: przykład. Model procesu produkcyjnego

Planowanie pracy zawsze zaczyna się od ustalenia ilości zadań, osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz czasu potrzebnego na pełne wykonanie. Przy zarządzaniu projektami takie schematy są po prostu niezbędne. Po pierwsze, aby zrozumieć, ile czasu zostanie poświęcone, a po drugie, aby wiedzieć, jak planować zasoby. To właśnie robią kierownicy projektów, przede wszystkim wykonują budowę diagramu sieci. Przykład możliwej sytuacji zostanie rozważony poniżej

Jak napisać biznesplan: instrukcje krok po kroku. Biznesplan dla małej firmy

Jak napisać biznesplan: instrukcje krok po kroku. Biznesplan dla małej firmy

Biznes plan to początkowy etap każdej firmy. To jest wizytówka Twojego przyszłego projektu. Jak napisać biznesplan? Instrukcje krok po kroku zawarte w tym artykule pomogą w tej sprawie

Biznesplan batonu z obliczeniami

Biznesplan batonu z obliczeniami

Pokój z fajkami to stosunkowo nowy i dość obiecujący kierunek dla inwestycji i późniejszych zarobków. W wielu obszarach naszego kraju ta nisza wciąż nie jest zajęta, a nawet jeśli spojrzysz na najprostszy biznesplan fajki wodnej z obliczeniami, możesz zauważyć szybki zwrot przy niewielkich inwestycjach

Biznesplan dotyczący kawiarni. Jak otworzyć kawiarnię: obliczenia i porady od odnoszących sukcesy przedsiębiorców

Biznesplan dotyczący kawiarni. Jak otworzyć kawiarnię: obliczenia i porady od odnoszących sukcesy przedsiębiorców

Kawiarnia to niewielki lokal, który różni się od punktów gastronomicznych specjalnym asortymentem. Tutaj odwiedzający mają możliwość złożenia zamówienia składającego się z pysznej kawy i niezwykłej słodyczy

Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Procedura zarządzania w każdej organizacji jest złożonym, cyklicznym procesem, który wymaga jasnego zrozumienia. Ważne jest, aby znać nie tylko etapy produkcji, ale także zrozumieć, czym jest otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa, a także określić stopień ich wpływu na podmioty gospodarcze

Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa – przykład. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa – przykład. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Wdrażanie planów i programów osiąga się poprzez budowanie struktury organizacyjnej, która pozwala efektywnie organizować wspólne działania personelu poprzez odpowiedni podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Artykuł zwraca uwagę na elementy struktury organizacyjnej, podaje przykłady różnych jej typów, podkreśla ich zalety i wady

Kilka wskazówek, jak kupować akcje dla osoby fizycznej

Kilka wskazówek, jak kupować akcje dla osoby fizycznej

Dziś wszyscy troszczą się tylko o jak najszybsze wzbogacenie się, ponieważ w warunkach dzikiego kapitalizmu człowiekowi jest bardzo, bardzo trudno przetrwać bez pieniędzy. Nawet przeciętny pracownik biurowy lub właściciel małej firmy często ma problemy finansowe, nie wspominając o tych, którzy nie mają stałego źródła dochodu

Cel i cel projektu: jak piszesz, więc decydujesz

Cel i cel projektu: jak piszesz, więc decydujesz

Wydaje nam się, że w dorosłym życiu, gdy zajdzie konieczność sformułowania celu i założeń projektu, którym jesteśmy zainteresowani, nie będzie problemów. Ale z jakiegoś powodu albo inwestorzy odmówią finansowania, albo pomysł upadnie i nie zostanie ujawniony potencjalnym konsumentom, albo będzie za mało czasu. Porozmawiajmy o znaczeniu planowania

Small Business Plan, przykładowa struktura i wskazówki dotyczące redagowania

Small Business Plan, przykładowa struktura i wskazówki dotyczące redagowania

Dokładnie przemyślany biznesplan opisuje ideę projektu, jego cele, różne aspekty działalności, główne wskaźniki finansowo-ekonomiczne, działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów, analizuje możliwe problemy i sugeruje sposoby ich rozwiązania ich

Gazociąg do Chin. Projekt i schemat gazociągu do Chin

Gazociąg do Chin. Projekt i schemat gazociągu do Chin

Rosja i Chiny podpisały długo oczekiwany kontrakt gazowy. Dla kogo jest to korzystne? Czy fakt jej podpisania wpłynie na sytuację geopolityczną?

Co to jest firma konsultingowa? Jego rola i zadania w biznesie

Co to jest firma konsultingowa? Jego rola i zadania w biznesie

Nie możesz być wszechobecny i wiedzieć absolutnie wszystko, dlatego często potrzebujemy wszelkiego rodzaju porad biznesowych. Pomagają nam być na bieżąco z najnowszymi trendami, obiektywnie oceniać obecną sytuację, identyfikować wszystkie negatywne punkty, podkreślać pozytywne i wyznaczać nowe drogi dalszego rozwoju

Co to jest system ERP? Planowanie zasobów finansowych przedsiębiorstwa

Co to jest system ERP? Planowanie zasobów finansowych przedsiębiorstwa

Artykuł opowiada o tym, czym jest system ERP – nowoczesne i potężne narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem

Przedsiębiorczość. Projekty biznesowe: przykłady komponentów do udanej realizacji pomysłu

Przedsiębiorczość. Projekty biznesowe: przykłady komponentów do udanej realizacji pomysłu

Istniejące systemy wymagają zmian w czasie, niezależnie od tego, czego dotyczą: technologii, procesów informacyjnych itp. Można to osiągnąć, jeśli nastąpi fundamentalne dostosowanie jakości produktów lub usług

Biznesplan kawiarni: przykład z obliczeniami. Otwórz kawiarnię od podstaw: przykładowy biznesplan z obliczeniami. Gotowy biznesplan kawiarni

Biznesplan kawiarni: przykład z obliczeniami. Otwórz kawiarnię od podstaw: przykładowy biznesplan z obliczeniami. Gotowy biznesplan kawiarni

Zdarzają się sytuacje, kiedy pojawia się pomysł na zorganizowanie swojego przedsiębiorstwa, chęć i możliwości jego realizacji, a do praktycznej realizacji wystarczy odpowiedni schemat organizacji biznesu. W takich przypadkach możesz skupić się na biznesplanie kawiarni

Komponowanie oferty handlowej: przykłady udanego projektu

Komponowanie oferty handlowej: przykłady udanego projektu

Bez względu na to, czy jesteś początkującym przedsiębiorcą, który jest „swoim dyrektorem, księgowym i menedżerem”, czy pracownikiem, czy zarządzasz dużą firmą, czy sam wykonujesz usługi – nie możesz obejść się bez takiego dokumentu, jakim jest oferta handlowa. Postaramy się pokrótce nakreślić przykłady skutecznych decyzji w jej przygotowaniu oraz typowe błędy

Benchmarking: co to jest w biznesie

Benchmarking: co to jest w biznesie

Benchmarking - co to za pojęcie, które weszło do leksykonu rodzimych przedsiębiorców znacznie później niż zarządzanie i marketing? W swej istocie koncepcja ta oznacza poszukiwanie i praktyczne wykorzystanie cudzych pozytywnych doświadczeń. Z jednej strony wszystko jest jasne i proste, ale w rzeczywistości trudno jest wprowadzić w życie benchmarking. Niemniej jednak w ostatnim czasie ta metoda zarządzania biznesem jest jedną z trzech najpopularniejszych

Przykład drzewa celów i zasada jego budowy

Przykład drzewa celów i zasada jego budowy

Drzewo celów to graficzna reprezentacja relacji między celami i środkami potrzebnymi do ich osiągnięcia. Każdy przykład drzewa celów demonstruje jego budowę zgodnie z metodą logiki dedukcyjnej przy użyciu procedury heurystycznej

Jak napisać własny biznesplan: co powinno znaleźć się w tym dokumencie?

Jak napisać własny biznesplan: co powinno znaleźć się w tym dokumencie?

W rzeczywistości nie ma uniwersalnego schematu sporządzania biznesplanu. Najważniejszy jest Twój pomysł i umiejętność uwzględnienia wszystkich niezbędnych środków do jego realizacji. Planowanie to niezbędny krok

Przykłady różnych typów analizy SWOT

Przykłady różnych typów analizy SWOT

Analiza SWOT ma podobny skrót w języku rosyjskim, który dokładniej ujawnia jej istotę

Czy chcesz otworzyć restaurację? Biznesplan pomoże

Czy chcesz otworzyć restaurację? Biznesplan pomoże

Czy chcesz otworzyć restaurację? Pierwszą rzeczą, o której musisz pomyśleć, jest biznesplan. Inwestorzy są teraz zainteresowani takimi projektami

Plan finansowy biznesplanu: przesłanki do sporządzenia

Plan finansowy biznesplanu: przesłanki do sporządzenia

Największym i najważniejszym krokiem w przygotowaniu biznesu jest plan finansowy biznesplanu. Informacje zawarte w tym dziale są podstawą do udostępnienia ich partnerom biznesowym, inwestorom

Biznesplan dla mini-piekarni: cenne rekomendacje

Biznesplan dla mini-piekarni: cenne rekomendacje

Produkcja i sprzedaż wyrobów piekarniczych to dość dochodowy biznes. Ale początkujący biznesmen może nie być w stanie otworzyć dużego przedsiębiorstwa. W końcu będzie to wymagało dużych inwestycji. Dlatego lepiej pozostać w formacie mini-piekarni

Myjnia samochodowa: biznesplan pomoże ci otworzyć

Myjnia samochodowa: biznesplan pomoże ci otworzyć

Dochodowy biznes to marzenie wielu. A perspektywy rozwoju wydają się całkiem jasne. Ale jest wiele czynników, które mogą przeszkadzać. Przede wszystkim przedsiębiorca staje przed koniecznością wybrania kierunku. Opłacalna opcja - otwarcie myjni

Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne organizacji: definiowanie relacji

Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne organizacji: definiowanie relacji

Na działalność każdego podmiotu gospodarczego wpływa wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie organizacji, za pomocą którego określane są działania, a także sposoby ich funkcjonowania w długim okresie. Wszystko to bezpośrednio zależy od zdolności podmiotu do dostosowania się do określonych oczekiwań i specyficznych wymagań otoczenia

Jak napisać biznesplan: kluczowe punkty

Jak napisać biznesplan: kluczowe punkty

Wiele osób, które zdecydowały się założyć własną firmę, zastanawia się: „Jak napisać biznesplan?” Takie planowanie to świetna okazja do „przećwiczenia” własnego biznesu i uświadomienia sobie prawdopodobnych trudności, nie tracąc przy tym nic finansowo. W tym artykule pokażemy, jak napisać biznesplan. Przykład zostanie opisany poniżej. Ale najpierw zapoznajmy się z ogólnymi zaleceniami

Macierz asortymentu sklepu

Macierz asortymentu sklepu

Przed przejściem naszej gospodarki do relacji rynkowych, detalista nie miał problemu z określeniem optymalnego asortymentu. Było jedno zadanie - zapełnić półki przynajmniej czymś. Dlatego zrozumienie i zastosowanie terminu „matryca asortymentowa” nastąpiło znacznie później

Logistyka: co to jest i jakie są jej zadania?

Logistyka: co to jest i jakie są jej zadania?

Obecna logistyka: co to jest? W świecie nowoczesnego biznesu to słowo oznacza cały obszar, który zapewnia niezbędne potrzeby każdego funkcjonującego przedsiębiorstwa

Jak napisać biznesplan bez pomocy

Jak napisać biznesplan bez pomocy

Każdego dnia wdrażamy cudze pomysły, ale własne odkładamy na dalszy plan. I dlaczego? Tak, bo się boimy i nie wiemy od czego zacząć. Praktycy zarządzania radzą przede wszystkim napisać instrukcję krok po kroku. Ale jak zrobić biznesplan? Dzisiaj ci powiemy. Ten artykuł będzie przydatny zarówno dla początkujących biznesmenów, jak i już całkiem odnoszących sukcesy przedsiębiorców

Dystrybutorzy są oficjalnymi przedstawicielami firmy dostawcy

Dystrybutorzy są oficjalnymi przedstawicielami firmy dostawcy

Dziś, w dobie rozwoju ogromnych holdingów produkujących dobra konsumpcyjne na całym świecie, istnieją firmy posiadające specjalne przywileje od producenta. W szczególności dystrybutorzy są jednymi z nich

Czy planowanie jest stratą czasu lub niezwykle ważną czynnością?

Czy planowanie jest stratą czasu lub niezwykle ważną czynnością?

Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Ale co należy w tym celu zrobić? W tej kwestii naukowcy są podzieleni na dwa obozy. Ci pierwsi uważają, że planowanie działań to pierwszy krok do sukcesu. Ci drudzy twierdzą dokładnie odwrotnie, twierdząc, że jest to strata tak cennego czasu. Ale co z faktem, że planowanie jest integralną częścią codziennej rutyny każdej osoby odnoszącej sukcesy?

Drzewo celów organizacji: formacja, schemat

Drzewo celów organizacji: formacja, schemat

Drzewo celów jest jednym z najskuteczniejszych sposobów planowania i zarządzania, a kompetentne planowanie to dziś ponad 50% sukcesu każdego przedsięwzięcia. Jak zrobić drzewo celów? Jakie powinny być cele na etapie planowania? Jaka jest funkcja drzewa docelowego? Przykład drzewa celów

Technologiczne przygotowanie produkcji: metody, cele i zadania

Technologiczne przygotowanie produkcji: metody, cele i zadania

Ważnym momentem w uruchomieniu produkcji jest przygotowanie przedsiębiorstwa do wydania nowych produktów. W tym celu w każdym kraju opracowano systemy przygotowujące przedsiębiorstwa do uruchomienia nowych linii produkcyjnych i dostosowania zachodzących zmian technologicznych do określonych standardów

Podstawy metod planowania i ich rodzaje

Podstawy metod planowania i ich rodzaje

Możesz osiągnąć pożądane rezultaty stosunkowo szybko i skutecznie, przy minimalnych kosztach, jeśli planujesz odpowiedzialnie. Stworzenie planu, uwzględniającego wszystkie ważne i drobne aspekty, które mają wpływ na proces i wynik, jest kluczem do sukcesu przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno życia biznesowego, jak i osobistego