Logo pl.techconfronts.com

Audytorzy - co to jest?

Audytorzy - co to jest?
Audytorzy - co to jest?
Anonim
Kontrole audytowe
Kontrole audytowe

Każdy przedsiębiorca rozumie, że efektywne zarządzanie i racjonalna alokacja środków to jeden z kluczowych elementów sukcesu. Dlatego, aby utrzymać pozytywną dynamikę rozwoju, konieczne jest terminowe prowadzenie różnych działań mających na celu gromadzenie i analizowanie wszelkiego rodzaju danych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Audyty to jeden z najczęstszych sposobów monitorowania i kontroli działalności gospodarczej firmy. Taka kontrola pozwala na wykazanie zgodności sprawozdań działu księgowości z obowiązującymi regulacjami, które są ustalane przez organy ustawodawcze, a także realizację wszystkich zasad opisanych w dokumentacji ekonomiczno-prawnej.

Obecnie istnieją dwa rodzaje audytów: obowiązkowe i inicjacyjne. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Przeprowadzenie audytu
Przeprowadzenie audytu

Kontrole wstępne mogą być przeprowadzane w zależności od życzeń samego przedsiębiorcy. Dzięki temu tego typu audyt można przeprowadzić w dowolnym momencie, a także w deklarowanych przez organizację wolumenach. Na przykład można sprawdzićtylko dostępne transakcje gotówkowe. Cechą, jaką mają audyty inicjatywy, jest możliwość sprawowania pełnej kontroli nad wszystkimi obliczeniami i operacjami. Bez wątpienia taka procedura nie jest przeprowadzana ze względu na znaczną ilość wymaganych procedur.

Audyt obowiązkowy z kolei to wydarzenie, które odbywa się co roku i jest regulowane przez władze ustawodawcze. W efekcie kontrola i monitoring sprawozdań finansowych oraz analiza finansowo-ekonomiczna działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Obowiązkowy audyt
Obowiązkowy audyt

Kontrole audytowe wymagają wniosku, który określa efektywność pracy i ułatwia współpracę organizacji z bankami, inspekcjami podatkowymi i innymi.

Należy również zwrócić uwagę na kolejność tego rodzaju wydarzeń. Na początek konieczne jest stworzenie bazy informacyjnej, na podstawie której będzie prowadzona kontrola. Następnie badane są różne formy rachunkowości, ujawnia się poziom ich rzetelności i kompletności. Następnie sprawdzana jest dostępność osobistych opisów stanowisk dla wszystkich pracowników działu księgowości. Po tym następuje wniosek dotyczący rzetelności ukazania działalności gospodarczej organizacji w dokumentacji sprawozdawczej, a także zgodności istniejącego systemu księgowego z charakterem przedsiębiorstwa.

Audyt pozwala określić obecność i skład dokumentacji administracyjnej, ogólną politykę rachunkowości, a także stopieńprzestrzeganie jej, metody rachunkowości i kompletność ich ujawniania, przestrzeganie formularzy i terminów przyjmowania dokumentów opisujących charakter działalności spółki. Wyniki audytu obrazują kondycję finansową i majątkowe wyniki pracy.

Popularny temat.