Logo pl.techconfronts.com
Jak obliczyć narzut na produkt: wzór obliczeniowy. Jaki procent to marża detaliczna?
Jak obliczyć narzut na produkt: wzór obliczeniowy. Jaki procent to marża detaliczna?
Anonim

Jak obliczyć narzut na produkt? To pytanie, które zwykle zadają przedsiębiorcy. To nie jest zwykła ciekawość, ale prawdziwe zainteresowanie praktyczne. W ten sposób możliwe jest ustalenie adekwatnego kosztu dla własnych produktów, a także poznanie przybliżonych cen zakupu konkurentów.

zaznacz produkt
zaznacz produkt

Definicja

Przed przystąpieniem do obliczeń matematycznych należy zrozumieć terminy. Tak więc procent narzutu na towary to kwota narzutu na koszt towarów, po której powstaje ostateczna cena dla konsumenta.

Jeżeli poprawnie obliczysz zasiłek, przedsiębiorca będzie mógł nie tylko pokryć własne wydatki związane z organizacją firmy, ale także czerpać zyski z własnej działalności. Z reguły marża wyrażona jest w procentach liczonych od kosztu konkretnego produktu.

Co wpływa na znaczniki?

Jeśli istnieje kilka czynników, od których zależy procent składki.

 • Funkcjetowary, cechy konsumenckie, poziom popytu i konkurencyjność producenta, pod którego marką ten lub inny produkt jest produkowany.
 • Wydatki na organizację sprzedaży. Przedsiębiorcy zazwyczaj uwzględniają koszty magazynowania, logistyki, płatności personelu itp. tutaj
 • Kwota podatku. Podatek VAT jest wliczony w cenę każdego produktu. Może się różnić dla każdej kategorii produktów. Jednak w każdym przypadku stawka VAT wpływa na ostateczny koszt produktu.
procent narzutu na towary
procent narzutu na towary

Przybliżone marginesy

Zastanawiając się, jak obliczyć procent składki, musisz zrozumieć, że ostateczny koszt z pewnością musi być konkurencyjny. Jeśli inny sprzedawca ma identyczny produkt za mniej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz w stanie przyciągnąć kupujących. Dlatego większość przedsiębiorców dąży do minimalizacji kosztów, które bezpośrednio wpływają na ostateczny koszt.

Średnia marża detaliczna różni się w zależności od kategorii. Poniżej znajdują się średnie:

 • Ubrania i buty. Czterdzieści do stu procent.
 • Pamiątki i biżuteria. Ponad sto procent.
 • Różne akcesoria. Ponad sto procent.
 • Produkty motoryzacyjne. Od trzydziestu do pięćdziesięciu procent.
 • Papeteria. Dwadzieścia pięć do sześćdziesięciu pięciu procent.
 • Kosmetyki. Dwadzieścia pięć do siedemdziesięciu pięciu procent.

Teraz wiesz, jaki procent marży w handlu detalicznym jest zwykle ustalany w zależności odkategorie towarów sprzedawanych przez sprzedawcę.

Obliczanie ceny na przykładzie

wzór do obliczania narzutu procentowego na produkt
wzór do obliczania narzutu procentowego na produkt

Załóżmy, że obliczasz ostateczny koszt produktu. Aby to zrobić, koszt produktu należy pomnożyć przez procent narzutu. W ten sposób będzie można dowiedzieć się o dodatkowej kwocie. Teraz pozostaje dodać go do ceny zakupu, dzięki czemu poznasz ostateczny koszt sprzedawanego produktu.

Jeśli kupujesz jednostkę towaru od dostawcy za pięćdziesiąt rubli, a marża wynosi czterdzieści procent, będziesz musiał dodać marżę do pierwotnej ceny. W naszym przykładzie w ujęciu pieniężnym jest to dwadzieścia rubli. Oznacza to, że ostateczny koszt produktu dla potencjalnego konsumenta wyniesie siedemdziesiąt rubli.

Jak obliczyć narzut na produkt?

Jeśli znasz koszt zakupu i ostateczny koszt produktu, nie jest trudno obliczyć procent narzutu.

Aby to zrobić, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

 • Po pierwsze, ostateczny koszt jednostki towaru należy podzielić przez cenę zakupu.
 • Odejmij jeden od wyniku.

Tak więc, jeśli jeden produkt jest sprzedawany po cenie czterdziestu jednostek konwencjonalnych, a cena zakupu wynosi dwadzieścia pięć jednostek konwencjonalnych, zgodnie z powyższym schematem, łatwo jest obliczyć wielkość marży. W tym przypadku jest to sześćdziesiąt procent.

Jednak w większości przypadków pytanie, jak obliczyć narzut na produkt, ma znaczenie, gdy ostateczny koszt jest nadal nieznany. W tym przypadku rachunek różniczkowywyprodukowany w nieco inny sposób.

marża detaliczna
marża detaliczna

Formuła obliczeniowa

Aby uniknąć wszelkiego rodzaju błędów, większość przedsiębiorców używa prostego wzoru do obliczania marży sprzedaży:

TN=ST% TN

CT - koszt towarów

% TN - procent przypisanej marży handlowej

TN - kwota marży handlowej w kategoriach pieniężnych.

Jak rozumiesz, aby użyć tego wzoru do obliczenia procentu narzutu na produkcie, musisz znać procent ustalonego narzutu. Powiemy Ci, jak to zrobić poniżej.

Jak ustawić znaczniki?

Więc potencjalni sprzedawcy zazwyczaj biorą pod uwagę szereg czynników, aby określić kwotę premii, o którą wzrośnie cena zakupu:

 • Koszt początkowy.
 • Koszt progowy.
 • Segment sprzedaży.
 • Elastyczność popytu.
 • Dostępność usług dodatkowych.
 • Zainteresowania klientów.
 • Obecność konkurentów w wybranym segmencie.

Teraz wiesz, jak oznaczyć produkt jako procent. Powyższe punkty wymagają jednak wyjaśnienia.

Koszty początkowe

Poprawne obliczenie procentu dodatku pozwoli na obowiązkowe rozliczenie wszystkich kosztów. Ta kategoria obejmuje nie tylko cenę zakupu towaru, ale także koszty z nim związane. Na przykład w przypadku dostawy towarów od producenta do końcowego nabywcy. Jeśli mówimy o własnej produkcji, to nadal nie da się uniknąć dodatkowych kosztów. Jakkoszty, trzeba wziąć pod uwagę koszty sprzętu, wynagrodzenia pracowników itp. Dopiero po ustaleniu kosztów początkowych można przejść do pytania, jak obliczyć narzut na towar.

Koszt progowy

W gospodarce nazywają się więc ceną minimalną, przy której sprzedawca nie poniesie strat finansowych, ale też nie uzyska zysku. Koszt progowy musi z pewnością pokrywać wszystkie koszty nie tylko zakupu towaru, ale także jego przechowywania, a także transportu. Niektórzy przedsiębiorcy popełniają błąd skupiając się wyłącznie na konkurentach i zaniedbując kalkulację kosztów progowych. Takie zaniedbanie własnej działalności może skutkować stratami finansowymi.

Segment sprzedaży

jaki procent narzutu w sprzedaży detalicznej
jaki procent narzutu w sprzedaży detalicznej

Procent marży handlowej zależy nie tylko od kosztów i popytu na towary, ale także od segmentu biznesowego. Ciekawe, że dla różnych kategorii towarów na rynku zwyczajowo ustala się różne marże. Ponadto istnieją kategorie towarów, na które istnieje duży popyt w określonych porach roku, co pozwala potencjalnym sprzedawcom podnieść ceny przy jednoczesnym zwiększeniu procentu narzutu.

Elastyczność popytu

Jest to specjalny wskaźnik ekonomiczny, który pozwala dowiedzieć się, jak bardzo spadek lub wzrost ceny wpływa na poziom popytu konsumentów. Jeśli produkt ma elastyczny popyt, po ustaleniu rabatów zaczyna się dobrze sprzedawać. Jeśli popyt jest nieelastyczny, obecność rabatu w żaden sposób nie wpływa na sprzedaż produktu. Dlatego jeszczeprzed ustaleniem rabatów przy elastycznym popycie należy uwzględnić w cenie dalszą możliwość udzielania rabatów.

marże detaliczne
marże detaliczne

Dostępność usług dodatkowych

Niektórzy sprzedawcy oferują swoim klientom dodatkowe bezpłatne usługi w celach marketingowych. Takie podejście często działa poprzez zwiększenie popytu na główny produkt. Należy zauważyć, że organizacja świadczenia dodatkowych bezpłatnych usług co do zasady nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla sprzedawcy. Na przykład taką usługą może być płatność w ratach przez kilka miesięcy, co ma znaczenie przy sprzedaży drogich towarów. Takie oferty przyciągają potencjalnych klientów, co pozwoli sprzedawcy zwiększyć marżę ze sprzedaży.

Zainteresowania klientów

Ustalając marżę handlową, musisz zrozumieć, że ostateczny koszt towaru, który będzie wynikiem obliczeń, powinien być akceptowalny dla potencjalnych nabywców.

Dopuszczalna cena zależy od wielu czynników:

 • Typ produktu.
 • Lokalizacja i odpowiednio drożność gniazdka.
 • Obecność konkurencji w Twojej branży itp.

W przypadku firm średniej wielkości odchylenia od ceny ustalanej przez konkurencję z reguły nie przekraczają dwudziestu pięciu procent w górę lub w dół. Tylko duże punkty sprzedaży mogą sobie pozwolić na większe odchylenia od średnich rynkowych ustalonych przez rynek.

obliczyć procenty
obliczyć procenty

Obecność konkurentów

Rozmiar cenymarże bezpośrednio wpływają na ostateczny koszt produktu, więc jest on w dużym stopniu uzależniony od obecności konkurentów. Dlatego nie można zignorować tego czynnika. Najpierw musisz zbadać nie tylko popyt konsumencki, ale także oferty konkurencji. Umożliwi to zbudowanie dochodowego schematu sprzedaży i ostatecznie zbudowanie odnoszącego sukcesy biznesu.

Teraz znasz funkcje obliczania narzutu na towary.

Popularny temat.