Logo pl.techconfronts.com

Kiedy mogę skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci?

Kiedy mogę skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci?
Kiedy mogę skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci?
Anonim

Od dłuższego czasu rząd stara się nakładać podatki na ludność swojego stanu. Ludność cywilna musi w określonym czasie wnieść ustaloną kwotę pieniędzy osobie, której obowiązki obejmują taką księgowość.

Dzisiaj przeprowadza się zbiórki podatkowe od ludności. Jednak procedura płacenia tych podatków została znacznie uproszczona (w porównaniu z przeszłością). Teraz pracodawca jest odpowiedzialny za terminowość takich potrąceń, ponieważ są one dokonywane automatycznie z pensji podwładnych. Głównym podatkiem nakładanym na tę kategorię obywateli jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Kołem ratunkowym, choć niewielkim, dla podatników są odliczenia podatkowe, takie jak odliczenie podatkowe na dzieci.

odliczenie dla dzieci
odliczenie dla dzieci

To odliczenie jest dokonywane co miesiąc (w wysokości 1400 rubli na dziecko). Jednak takie odliczenie będzie dokonywane tylko do czasu, gdy wysokość wynagrodzenia w miesiącach przekroczy poprzeczkę 280 tysięcy rubli. Warto zauważyć, że rodzice z wieloma dziećmi otrzymują odliczenie na wszystkie dzieci po drugim w wysokości 3 tysięcy rubli. Ulga podatkowa na dzieci dotyczy również dzieci niepełnosprawnych i wynosi 3 tys. rubli, ale tylko do dnia, w którym dzieckokończy 18 lat. Ale jeśli to dziecko jest osobą niepełnosprawną z grupy I lub II i studiuje w pełnym wymiarze godzin, to rodzice będą mogli otrzymać ulgę podatkową na dzieci w wysokości 3 tys. rubli do ukończenia 24. roku życia.

Dziś obywatele rosyjscy mają pełne prawo do odliczenia podatku w czterech różnych kategoriach. Standardowe, które notabene zawierają odliczenie dla dzieci, zawierają jeszcze 2 kategorie. Są to np. osoby, które otrzymały nagrodę od państwa, mogą liczyć na odliczenie od podstawy opodatkowania w wysokości 500 rubli. Wśród „szczęśliwców” są ludzie, którzy ucierpieli w wyniku katastrof w elektrowni Majak i elektrowni atomowej w Czarnobylu. I oczywiście inwalidzi II wojny światowej nie pozostają bez uwagi. Mają też prawo do 3 tys. rubli z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zasiłek na dziecko
Zasiłek na dziecko

Druga kategoria odliczeń jest społeczna. Tego typu ulgi podatkowe można uzyskać z tytułu kosztów kształcenia w trybie dziennym lub leczenia, a także z tytułu kosztów ubezpieczenia niepaństwowego lub dobrowolnego w różnych organizacjach ubezpieczeniowych. Warto zauważyć, że aby obliczyć odliczenie od podatku za szkolenie, kwota wydatków nie powinna przekraczać 50 tysięcy rubli. Co więcej, jeśli oboje rodzice zażądają odliczenia za dziecko, kwota 50 tysięcy rubli zostanie równo podzielona między nich. Jeśli weźmiemy pod uwagę wydatki na leczenie, górna granica wynosi 120 tysięcy rubli.

Oprócz świadczeń socjalnych i standardowych istnieją inne rodzaje odliczeń podatkowych. Jednym z nich jest odliczenie majątku.

rodzaje odliczeń podatkowych
rodzaje odliczeń podatkowych

Do każdegopodatnik otrzymuje prawo do obniżenia kosztów płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych przy sprzedaży mieszkania lub innej wartości nieruchomości będącej w posiadaniu nie dłużej niż 3 lata. Maksymalna kwota, o jaką można obniżyć podstawę opodatkowania przy obliczaniu podatku, wynosi 2 miliony rubli, ale z zastrzeżeniem specjalnych warunków.

Ostatnia kategoria odliczeń podatkowych jest profesjonalna. Wśród tych szczęśliwców są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które otrzymały nagrody za osiągnięcia w dziedzinie przemysłu, nauki, sztuki i literatury. Aby obliczyć profesjonalne odliczenia podatkowe, musisz udokumentować prawo do ich otrzymania.

Popularny temat.