Logo pl.techconfronts.com

Koszty zmienne – sposób na redukcję kosztów

Koszty zmienne – sposób na redukcję kosztów
Koszty zmienne – sposób na redukcję kosztów
Anonim

W procesie ustalania ceny za wytworzony produkt lub usługę przedsiębiorstwo bierze pod uwagę ogromną liczbę elementów, które w taki czy inny sposób wpływają na ostateczny koszt produktu. Spośród nich podstawowy i najbardziej podstawowy to koszt. W ekonomii wskaźnik ten jest sumą wszystkich kosztów (stałych i zmiennych), jakie przedsiębiorstwo poniosło w procesie tworzenia produktu końcowego. To właśnie ta wartość ekonomiczna ma decydujący wpływ na cenę towaru, ponieważ to cena kosztu jest początkowym parametrem, na który nakładają się inne wartości (podatki, procenty sprzedaży itp.). Opierając się na kryteriach efektywności przedsiębiorstwa, głównym celem każdej organizacji produkującej produkty lub świadczącej usługi jest redukcja kosztów.

koszty zmienne
koszty zmienne

Możesz obniżyć koszty, minimalizując koszty zmienne - jest to część kosztów, na którą bezpośrednio wpływa ilość produkowanych towarów. Te rodzaje kosztów obejmują:

- koszt zasobów materiałowych zaangażowanych w produkcję towarów;

- koszt zużytego paliwa i energii;

- wynagrodzeniewynagrodzenia pracowników akordowych i innego personelu bezpośrednio związanego z procesem produkcyjnym;

- wszystkie koszty, które są odpisywane na utrzymanie maszyn i urządzeń (bez amortyzacji).

koszty zmienne przedsiębiorstwa
koszty zmienne przedsiębiorstwa

Jako kategoria ekonomiczna, koszty zmienne przedsiębiorstwa można uznać za jedną z trzech opcji:

a) proporcjonalny - koszty, które zmieniają się absolutnie proporcjonalnie do wielkości produkcji;

b) progresywny - zbiór kosztów, których tempo wzrostu jest większe niż tempo wzrostu produkcji;

c) regresywne – koszty rosną wolniej niż wielkość produkcji.

Koszty zmienne to dokładnie ta część kosztów produkcji, którą można zmniejszyć dzięki ich efektywnemu wykorzystaniu. Pełna analiza materiałów eksploatacyjnych i wykorzystywanych zasobów wskaże sposoby na obniżenie kosztów: wprowadzenie technologii energooszczędnych, nowych maszyn i urządzeń – wszystko to zmniejszy ilość zużywanego paliwa i energii, zmniejszy straty ze złomu i zwiększy szybkość produkcji jednostka towaru.

średnie koszty zmienne
średnie koszty zmienne

Określenie opłacalności produktu danej ilości towaru pozwala na takie pojęcie jak przeciętne koszty produkcji, obejmujące przeciętne koszty stałe i przeciętne koszty zmienne. Ten wskaźnik ekonomiczny daje wyobrażenie o tym, ile kosztuje wyprodukowanie jednego egzemplarza produktu. Można obliczyć średnie koszty stałew następujący sposób: cała kwota kosztów stałych, która nie zależy od ilości produktów wytwarzanych przez organizację, jest dzielona przez ilość samych towarów.

W ten sposób uzyskuje się koszt na jednostkę produkcji. Jednocześnie staje się jasne, że wraz ze wzrostem ilości produkowanych dóbr zmniejsza się wielkość przeciętnych kosztów stałych. Czego nie można powiedzieć o drugim wskaźniku, który jest częścią średnich kosztów.

Średnie koszty zmienne zależą bezpośrednio od wzrostu produkcji: jeśli wielkość produkcji rośnie, rosną koszty i odwrotnie. Sposobem na obniżenie poziomu tego wskaźnika jest innowacyjność i efektywne wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych organizacji.

Popularny temat.